Børsmedaljer

Børsmedaljen 2023

Det er i år 150 år siden, Den Skandinaviske Møntunion blev oprettet. Møntunion blev indgået mellem Danmark og Sverige i 1873 – Norge tilsluttede sig i 1875.

Unionen var baseret på guldmøntfod, således at der ud af 1 kg guld skulle udmøntes 248 stk. 10-kroner (124 stk. 20-kroner) i alle tre lande. Der skulle derfor være 4,032 gram rent guld i en 10-krone, der skulle veje 4,480 gram – der skulle også 10% kobber i.

1- og 2-kroner skulle udmøntes i sølv i finheden 0,800 – 10- og 25-ører af mindre lødigt sølv (såkaldt billon). 1-, 2- og 5-ører var bronze-mønter med en vægt på hhv. 2-, 4- og 8 gram.

De tre skandinaviske landes mønter var ensartede af størrelse, vægt og lødighed og skulle frit kunne cirkulere i de tilsluttede lande.

En rigsdaler blir’ til to kroner

I Danmark erstattede sølv-kronen rigsdaleren, således at 2 kroner kom til at svare til 1 rigsdaler – deraf det senere udtryk; “en daler” for en 2-krone.

Småmønten blev vekslet således, at 1⁄2 skilling (ß) kom til at være lig med en 1 øre og så fremdeles. En 12-skilling blev lig med en 25-øre. Så der var nok at holde rede i, både for forbrugerne og de handlende, i overgangstiden mellem de to møntenheder.

En overgang omfattede unionen brugen af pengesedler, men retten til indløsning af sedler ophævedes 1914 ved Første Verdenskrigs begyndelse, da man gik bort fra at kunne omveksle mønter og sedler til guld.

Unionen ophævedes først for mønternes vedkommende i 1924 i forbindelse med at kronekurserne divergerede i de enkelte lande – den svenske kronekurs lå højere end de andre landes.

MøntBørs-medaljen 2023

MøntBørs-medaljen 2023 tager udgangspunkt i møntombytningen fra rigsdaler/skilling til kroner/øre fra 1873. Hovedmotivet er den simple erklæring, at 1/2ß (skilling) er lig med 1 Øre. Forsiden er den samme som tidligere – DNFs logo.

Medaljen fremstilles i legeringen “nordic-gold”, og kan købes for 100 kr. for medlemmer af DNF – 150 kr for ikke-medlemmer. Diameter: 30 mm. Vægt: 13g.

Fremstilles også i sølv – pris 325 kr. for medlemmer af DNF – 500 kr for ikke-medlemmer.

Idé og design: Torben Juul Hansen 
Fremstilling: Villadsen Metal & Design

Bestillinger modtages så længe lager haves – kasserer@numismatik.dk


Børsmedaljen 2022

Det er i år 400 år siden, at danske jøder fik lov til at bosætte sig og arbejde i Danmark
I år var der et særligt tema ved den årlige danske jødiske kulturfestival som afholdtes i sommer – nemlig fejringen af 400 års-jubilæet for de første jøder, som Christian IV i 1622 inviterede til, at de kunne bosætte sig i hans nyanlagte by Glückstadt nordøst for Hamburg ved floden Elbens udmunding.

Den 25. november 1622 skrev kong Christian IV en formel invitation til “jøder af den portugisiske nation”. Europas jøder var vant til en omskiftelig tilværelse som følge af ringe levevilkår, forfølgelser, religiøse uoverensstemmelser og drømme om bedre fremtidsudsigter, og mange tog imod opfordringen.

På det tidspunkt var Danmark geografisk langt større, end det er i dag, og var inde i en rivende udvik- ling. Christian IV havde store ambitioner om at skabe vækst og velstand i hele riget, og til dette formål kunne jøder bidrage ved at sætte gang i handel og håndværk. Og, siden de første jøder kom officielt til Danmark, har dansk-jødisk kultur været integreret i samfundet – de har bidraget med videnskab, kunst, handel, politik, jura m.m.

MøntBørs-medaljen 2022 tager udgangspunkt i de mønter, der blev slået i Glückstad med de hebraiske tegn for Jahve på den ene side. Se f.eks NR-155.*
Den anden side prydes som sædvanligt af DNFs logo.
Medaljen fremstilles i legeringen “nordic-gold”, og kan købes for 100 kr. for medlemmer af DNF – 150 kr for ikke-medlemmer.

Fremstilles også i sølv – pris 325 kr. for medlemmer af DNF – 500 kr for ikke-medlemmer. (Udsolgt)

Idé og design: Torben Juul Hansen
Fremstilling: Villadsen Metal & Design, Næstved
Diameter: 30 mm. Vægt: 13g.


Bestillinger modtages så længe lager haves – kasserer@numismatik.dk


Børsmedaljen 2021

Christiania fylder 50 år

MøntBørs-medaljen 2021 har som sædvanlig Dansk Numismatisk Forenings logo på den ene side. På den anden side fejres 50-året for Fristaden Christiania og den “numismatiske” kuriøsitet, som opstod med udgivelserne af mønterne “Fede” og “Løn”.*

Disse mønter er blevet et stort must for mange møntsamlere, og mønter er da også blevet optaget i Sieg’s kataloger over flere omgange.

Medaljen fremstilles i “nordic-gold”, og kan købes for 100 kr. af DNFs medlemmer – 150 kr for ikke-medlemmer. Fremstilles også i .999 sølv – pris 325 kr. for medlemmer af DNF – 500 kr for ikke-medlemmer.

Idé og design: Torben Juul Hansen
Fremstilling: Villadsen Metal & Design, Næstved Metal: Nordic-gold (kobber, alminium, zink) 
Diameter: 30 mm. Vægt: 13,3 g

Bestillinger modtages så længe lager haves – kasserer@numismatik.dk 


Børsmedaljen 2019


Dannebrog fylder 800 år

Medaljen har på den ene side Dansk Numismatisk Forenings logo. Den anden side er inspireret af en af Valdemar I den Stores (1154-1182) penninge – beskrevet og afbildet af Hauberg nr. 61 møntet i det sydjyske – Slesvig eller Ribe, se foto på side 3. Mønten har en fane med et kors på reversen – af mange tolket som den første kendte afbildning af Dannebrog – og så vidt vides verdens ældste endnu anvendte nationale flag.
Medaljen i Nordic gold er til salg for 75 kr. (Sølv er udsolgt). Kan bestilles hos Kasseren: Bestil her


Børsmedaljen 2018


400 årsdagen for grundlæggelsen af Christianshavn

Medaljen har på den ene side Dansk Numismatisk Forenings logo, og den anden side er inspireret af en af Christian den Fjerdes mønter fra den danske koloni Trankebar – Sieg 6 “Christianshafn”. Og, det forholder sig sådan, at grundlæggelsen af Christianshavn blev foretaget i 1618 altså for 400 år siden. Så hvorfor ikke fejre det samtidig.Kolonien Trankebar med byen og fæstningen Dansborg blev grundlagt under Christian den Fjerde i 1620 og senere solgt til England i 1645.Mange af de mønter, der blev slået i Trankebar er fremstillet under ret primitive forhold, hvilket også giver sig til udtryk i mønternes form og design. Og mange er fremstillet i bly, som er rimeligt let at bearbejde og slå mønt i. En del af mønterne i Trankebars tidlige periode har tekster med navnene på de danske skibe der anløb kolonien, således også skibet “Christianshafn”
Medaljen i Nordic gold er til salg for 75 kr. (Sølv er udsolgt). Kan bestilles hos Kasseren: Bestil her


Børsmedaljen 2017

Trekanten – treenigheden – evigheden

Medaljen har på den ene side Dansk Numismatisk Forenings logo, og den anden side er inspireret af en af Knud den Stores (1017-1035) mønter. Trekanten er et gammelt symbol på universets natur; himmel, jord, menneske – legeme sjæl og ånd. Placeret i en cirkel er den billede for de former der rummer evigheden; “…arealet i denne trekant er den fælles arne for de former der kaldes ‘Sandhedens Slette’, i hvilket fornuften, forme og mønstre af alt, der har været, og som skal komme, er opbevaret for ikke at blive forstyrret; og evigheden dvæler om dem, og derfra flyder tiden som vandet i en kilde ned over verden” (Plutarch, 46-120). I kristendommen er trekanten, eller tre cirkler som griber ind i hinanden, symbolet på Treenigheden; Faderen, Sønnen og Helligånden – samt tre personers ligestilling. En trekantet glorie er symbol for Gud Faderen.
Medaljen er udsolgt.