Børsmedaljer

Børsmedaljen 2019

Dannebrog fylder 800 år

Medaljen har på den ene side Dansk Numismatisk Forenings logo. Den anden side er inspireret af en af Valdemar I den Stores (1154-1182) penninge – beskrevet og afbildet af Hauberg nr. 61 møntet i det sydjyske – Slesvig eller Ribe, se foto på side 3. Mønten har en fane med et kors på reversen – af mange tolket som den første kendte afbildning af Dannebrog – og så vidt vides verdens ældste endnu anvendte nationale flag.
Medaljen i Nordic gold er til salg for 75 kr. (Sølv er udsolgt). Kan bestilles hos Kasseren: Bestil her

Børsmedaljen 2018

400 årsdagen for grundlæggelsen af Christianshavn

Medaljen har på den ene side Dansk Numismatisk Forenings logo, og den anden side er inspireret af en af Christian den Fjerdes mønter fra den danske koloni Trankebar – Sieg 6 “Christianshafn”. Og, det forholder sig sådan, at grundlæggelsen af Christianshavn blev foretaget i 1618 altså for 400 år siden. Så hvorfor ikke fejre det samtidig.Kolonien Trankebar med byen og fæstningen Dansborg blev grundlagt under Christian den Fjerde i 1620 og senere solgt til England i 1645.Mange af de mønter, der blev slået i Trankebar er fremstillet under ret primitive forhold, hvilket også giver sig til udtryk i mønternes form og design. Og mange er fremstillet i bly, som er rimeligt let at bearbejde og slå mønt i. En del af mønterne i Trankebars tidlige periode har tekster med navnene på de danske skibe der anløb kolonien, således også skibet “Christianshafn”
Medaljen i Nordic gold er til salg for 75 kr. (Sølv er udsolgt). Kan bestilles hos Kasseren: Bestil her

Børsmedaljen 2017

Trekanten – treenigheden – evigheden

Medaljen har på den ene side Dansk Numismatisk Forenings logo, og den anden side er inspireret af en af Knud den Stores (1017-1035) mønter. Trekanten er et gammelt symbol på universets natur; himmel, jord, menneske – legeme sjæl og ånd. Placeret i en cirkel er den billede for de former der rummer evigheden; “…arealet i denne trekant er den fælles arne for de former der kaldes ‘Sandhedens Slette’, i hvilket fornuften, forme og mønstre af alt, der har været, og som skal komme, er opbevaret for ikke at blive forstyrret; og evigheden dvæler om dem, og derfra flyder tiden som vandet i en kilde ned over verden” (Plutarch, 46-120). I kristendommen er trekanten, eller tre cirkler som griber ind i hinanden, symbolet på Treenigheden; Faderen, Sønnen og Helligånden – samt tre personers ligestilling. En trekantet glorie er symbol for Gud Faderen.
Medaljen er udsolgt.